Yoga i Stöcke våren 2019

Som en fortsättning på 2018 års uppskattade yogasäsonger i Stöcke, startar nu vårens ”body conditioning” yoga med Mark Thomas.

Totalt planeras 12 pass under perioden 7 februari – 25 april 2019.

Tid: Varje torsdag 7/2–25/4 2019, kl 18.30 – 20.00
Plats: Visionshuset i Stöcke (fd. Missionshuset)
Kostnad: 1 250 kr för säsongen (inte personligt), 125kr/pass för drop-in.
Instruktör: Mark Thomas

Under 12 pass får deltagare en chans att träna upp styrka, mobilitet och rörlighet utifrån egen förutsättning och förmåga. Denna säsong med fokus på ”body conditioning”. En utmanande och samtidigt rolig säsong i Stöcke!
Varmt välkomna!

Om Mark
Mark har över 25 års erfarenheter av träning, yoga, massage, rehabilitering och holistisk hälsa för kropp och själ. I Umeå är han verksam på bl a Iksu, Legendary Gym, Umeå Spa, i tillägg till internationella uppdrag i Tyskland, Sydafrika och hemlandet Namibia.

Anmäl deltagande på sms 073-0615161. Minst 10 deltagare för att säsongen
ska bli av. Deltagande bekräftas med betalning via Swish 123-304-7826.
Ange Namn + Yoga Stöcke.

Ps. Yogamattor finns att tillgå. Deltagare rekommenderas att ta med egen filt.

Status Mötesplats Stöcke

Efter samrådsmötet och artiklar i både VK och Västerbottningen har projektgruppen fått många frågor som rör projektet. Allt ifrån när bygget kan börja, till plats, funktion och utformning mm. Nedan kommer därmed en statusrapport över vad som är känt idag.


1. Detaljplan
en
Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda om den föreslagna platsen för lokalisering av Mötesplats Stöcke är möjlig. Val av plats har gjorts utifrån ett flertal parametrar där två av de viktigaste har varit:

Närhet till skola – Den absolut mest avgörande faktorn då skolan är den viktigaste brukaren av lokalen. Skulle byggnaden förläggas för långt bort från skolan kommer det ändå att krävas transporter och då är syftet borta.

Storlek på lokaliseringsyta – Mötesplats Stöcke är mer än bara en idrottshall och behöver områden i anslutning till byggnaden för att även kunna skapa en attraktiv och användbar utomhusmiljö.

Ett flertal alternativ har övervägts under arbetets gång och kontentan är att Stöcke 7:21 är den enda plats som uppfyller de strategiska krav som ställts ovan. Det är även denna placering som varit aktuell vid tidigare försök till byggnation av en idrottshall i Stöcke. På bilden nedan syns de andra undersökta alternativen.

Detaljplaneprocessen inklusive planbesked och arkeologisk utredning kostar cirka 180 000 kr. För att betala detta har Stöckebygdens utveckling tagit ett lån som styrelsen borgat för privat. Kommunen står alltså inte för den kostnaden och dessa pengar återbetalas heller inte om detaljplanen stoppas.

Detaljplaneprocessen har tre alternativa utgångar:
A. Allt flyter på: Detaljplanen godkänns av kommunen, ingen överklagan görs och projektet fortlöper enligt tidplan nedan.

B. Detaljplanen överklagas men överklagan avslås: Om detaljplanen överklagas men överklagan avslås av mark- och miljödomstolen innebär det att lokaliseringen godkänns men att projektet försenas, sannolikt med cirka ett år.

C. Detaljplanen överklagas och detaljplanen upphävs: Om detaljplanen överklagas och mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen innebär det slutet för arbetet med en idrottshall och Mötesplats Stöcke. Projektet läggs ner och övrig verksamhet avvecklas – se punkten Visionshuset nedan.

Visionshuset: Idag hyr Stöckebygdens utveckling fd Missionshuset (Visionshuset) av EFS Västerbotten men ett stoppat projekt innebär också att det inte heller kommer att finns möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet där. Ungdomsgård, yoga, kör, studiecirklar och andra arrangemang som bedrivs idag kommer då att avslutas och avvecklas.

2. Tidsplan

Om detaljplanen går igenom och därefter även bygglovet finns möjlighet att komma igång med delar av bygget redan under sommaren 2019 för att sedan kunna inviga Mötesplats Stöcke hösten 2020. En överklagan skulle försena processen med ungefär ett år.3. Funktioner
Prioriterade funktioner är idrottshall, gym, en café-/servicedel, en yta för kulturell/kreativ verksamhet samt en yta för kommersiell-/näringsverksamhet. Exakt vad de sista två delarna kommer att innehålla och hur de kommer se ut är inte spikat utan beroende av både intressenter och ekonomi. Klart är dock att gymmet kommer att drivas av Petra Malm – PAM by Petra – och att vi arbetar med ett antal intresserade entreprenörer för café-/servicedelen.

4. Utformning

Byggnaden kommer delvis att bli i två plan men kommer att grävas ner cirka en våning. Detta dels för att minska påverkan på närboendes utsikt samt också för att hålla ihop funktionerna på en mindre yta, vilket är bra ur både bygg- och driftsperspektivet. Både ute- och innemiljö kommer att utformas för att på bästa möjliga sätt främja rörelserikedom och spontanidrott.5. Samarbeten/partners

Hela projektet är ett gigantiskt samarbetsprojekt mellan ett stort antal partners, funktioner och expertis – totalt ett hundratal kontaktytor och inblandade personer. Förutom alla engagerade i bygden, både privatpersoner och organisationer som tillsammans lagt drygt 7 000 ideella timmar på projektet under nästan tre år, är några av våra viktiga partners och finansiärer t ex Umeå kommun, Länsstyrelsen, Riksidrottsförbundet, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Umeå universitet, Coompanion, Almi, Västerbottens idrottsförbund, Arkinova, 3P arkitekter och Umeå ProjektTeam.

Utan goda samarbeten och engagerade partners som verkligen tror på Mötesplats Stöcke hade projektet varit omöjligt att genomföra. Ett starkt bevis på att projektet är relevant är att det sedan starten 2015 dragit in närmare 2 000 000 kronor till bl a förstudier, arkitekter/konstruktörer, kartläggningar och utvecklingsarbete kring kommersiell service, energieffektivisering och rörelserikedom. Allt för att skapa en hållbar anläggningen för många generationer framåt.

6. Vill ni veta mer?

Projektgruppen välkomnar alla att vara med i gruppen och anser att ju mer input, tankar, idéer och förslag vi kan få in, desto bättre kommer den slutliga anläggningen att bli. Så tveka inte om du/ni har funderingar eller om ni vill engagera er i arbetet på något sätt.

För mer information, frågor eller funderingar; skicka ett mail till stockebygden@gmail.com

/Stöckebygdens utveckling

Torsdagscafé i Visionshuset

Kom förbi, fika, umgås och träffa andra daglediga. Öppet 8.30–12.00

PROGRAM FÖR VÅREN
29/3 Sångstund, kl 10.00

12/4 Babymassage, kl 9.00–10.00
– lär dig massera din baby.
Ledare: Laila Israelsson, Svenska kyrkan, utbildad inom babymassage. Begränsat antal platser, intresseanmälan senast 9/4 via e-post till anna.johansson@studieframjandet.se

19/4 Odlingsdag, kl 9.00–11.00
Välkommen till en dag i odlingens tecken!
Fröbyte, sådd, filmvisning, tips och annat kul. Ta med dig egna krukor och frön. Vi tillhandahåller jord. Fröbytet: Du skänker de fröer du vill bli av med. Paketera några frön i varje förpackning. Skriv på förpackningen vad växten heter och om den har några speciella odlingsråd. Vi lägger alla fröförpackningar på ett bord och sedan byter du dina frön mot andra spännande sorter.

26/4 Barn-HLR, kl 9.00–11.00
– första hjälpen för barn
Lär dig grunderna i hjärt- och lungräddning för barn. Teori och praktiska övningar på övningsdockor. Ledare: Anna Jonsson, instruktör barn-HLR och sjuksköterska på IVA och Susanna Edlund sjuksköterska på IVA. Begränsat antal platser, intresseanmälan senast 23/4 via e-post till anna.johansson@studieframjandet.se

3/5 Sångstund, kl 10.00

Yoga i Stöcke

Välkommen till en säsong av yoga och yoga-baserad träning. Det är nu två veckor sedan yogasäsongen i Stöcke startade, intresset har varit stort och passen uppskattade! Med 11 tillfällen kvar från torsdag 22/3 till 31/5 finns ett fåtal platser kvar.

Under säsongen får deltagare chans att med hjälp av yoga träna upp styrka och mobilitet utifrån egna förutsättningar.

• DAGAR & TIDER
Torsdagar kl 18.30-19.30

• PLATS
Visionshuset (f d Missionshuset) I Stöcke

• INSTRUKTÖRER
Mark Thomas (bl a Iksu, Legendary, internationellt)
Sam Pourazar (Umeå Spa)
James Lauer (Boxen Umeå).

• SÄSONGSKORT
Från 22/3 – 1 000
Från 29/3 – 900kr
Kortet är inte personligt utan går att dela med någon annan.

• DROP-IN
I mån av plats – 120 kr/pass
Anmälan sker då via sms inför varje pass till 073-061 51 61.

Deltagande bekräftas med betalning med namn, via swish till 123 304 7826.

Varmt välkomna – kom och ha roligt!

Ps. Yogamattor finns att tillgå. Deltagare rekommenderas att ta med egen filt.

Samtal om lokalproducerade livsmedel

Den 19/3 bjuder LRF och Stöckebygdens utveckling in till ett möte för information om projekt Mötesplats Stöcke samt samtal om lokalproducerade livsmedel. Vilka producenter finns, vilka möjligheter finns till utveckling av både dessa och nya och hur kan vi samarbeta för att öka både konkurrenskraft och intresse.

Tid: 19/3 kl 19.00
Plats: Visionshuset (fd Missionshuset) i Stöcke.

Vi bjuder på smörgås och kaffe. Anmäl intresse till Maria Bergstén 073-0375744 eller Tomas Andersson 070-2659191

Välkomna!

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Arvet efter Arne

Pjäsen handlar om gammelpojken Johan, som äntligen ska få ärva gården efter sin snåle och ogine far, Arne. Då dyker Johans okända bror, Bill från Amerika upp och Johan förklaras arvlös. När det ganska snart visar sig att brodern egentligen borde heta Bluffalo-Bill, så börjar Johan smida planer för att rädda sin gård och grannen Larsson mutas med ”flytande tillbehör” för att hjälpa till.

Parallellt med detta så försöker drängen Rolf slingra sig ur ett bröllopslöfte till pigan Rut och den blyge Ragnar förälskar sig i Bills ”gölfrend” Margret. Mitt i detta står Johans hustru Karin och försöker hålla ihop det hela. Frågan är ju om alla ska trassla sig ur det här med förståndet och könsidentiteten i behåll. Och hur har det hamnat en full advokat vid namn Winckelmann på gården?

Stöcketeatern
Vi är ett teater- och musikälskande gäng från Stöcke och byarna runtomkring. Vi har satt upp flertaler föreställningar genom åren. Teatergruppen tillhör Stöcke Bygdegårdsförening och allt överskott från biljettförsäljningen används till föreningens verksamhet.

Mer information och bokning hittar ni på www.stöcketeatern.se

Stöckemästerskapen

Klassisk skidåkning för alla åldrar på lättåkt åkermark. Individuell start och tidtagning.

Söndag 25 februari – första start kl 12.00
Visionshuset, Stöcke – fd Missionshuset

KLASSER OCH BANSTRÄCKNING
Födda 2012-2018, mixad klass – cirka 0,5 km
Födda 2010-2011, pojkar och flickor – cirka 1 km
Födda 2008-2009, pojkar och flickor – cirka 1 km
Födda 2006-2007, pojkar och flickor , cirka 1,5 km
Födda 2000-2005, pojkar och flickor, cirka 2,5 km
Vuxna, damer och herrar – cirka 2,5 km

STARTAVGIFTER
Barn och ungdom – 50 kr.
Vuxen – 100 kr
Maxpris 150 kr per familj oavsett antal startande.

ANMÄLAN & INFORMATION
Maila namn och födelseår till kjell.oqvist5@gmail.com senast 21/2. Efteranmälan kan – i mån av plats – göras på plats fram till 10.30 på tävlingsdagen. Nummerlappsutdelning sker på Visionshuset 10.00-11.00 och betalning görs samtidigt med kontanter eller Swish.

FIKA & MAT
Skippa lunchen hemma och köp det på plats i stället. Soppa, mackor, vå or, varm choklad, kaffe och kall dryck finns att köpa fram till sista