Styrelse 2023

Styrelsemedlemmar

Fredrik Gustafsson, ordförande
Hans Karlsson, sekreterare
Lisa Gabrielsson, kassör
Anders Michelsson
Lars Bäckström
Magnus Lindberg

Revisorer
BakerTilly
Mattias Gleisner