Hyresgäst anslutning/utflyttning

Hyresgäst anslutning/utflyttning

Om du hyr lägenhet i fastighet som är ansluten till Stöcke bredbandsnät meddelar du först fastighetsägaren att du vill ansluta dig till bredbandet. Fastighetsägaren ansvarar för det lokala nätverket i fastigheten.

Du behöver även abonnemangsuppgifter (skicka med i mailet). Kvartalsavgiften för bredband är fn ca 813 kr/kvartal.

När du flyttar från din lägenhet måste du meddela styrelsen minst tre månad före utflyttning så att vi hinner stoppa faktureringen vid rätt tidpunkt. Om du missar detta blir du betalningsskyldig för den faktura som skickats.

För att anmäla in/utflyttning skickar du mail till styrelse.it@stocke.se

När du har mailat in den så är den bindande.