Anslutning av fastighet

Anslutning av fastighet

Vi försöker så långt det är möjligt att erbjuda alla boende i Stöcke, Ström och  Strömbäck som vill ansluta sig till bredbandsnätet. Medlemsinsatsen i föreningen är 24.500kr.

Ta kontakt med någon i styrelsen (i första hand ordförande eller kassör) och överlämna ett ifyllt exemplar av bifogad ansökan om anslutning.

Ansökan om anslutning av fastighet

Det som sedan händer är att vi undersöker tillsammans med vår entreprenör ifall det är möjligt att ansluta fastigheten. Om anslutning går att göra planeras arbetet i samråd mellan entreprenören och fastighetsägaren. Vi strävar efter att samplanera olika anslutningar som el och vatten och att i möjligaste mån utföra arbetet under tjälfri period.