Anslutning av fastighet

Anslutning av fastighet

Vi försöker så långt det är möjligt att erbjuda alla boende i Stöcke, Ström och  Strömbäck som vill ansluta sig till bredbandsnätet. Medlemsinsatsen i föreningen är för närvarande 34.500kr.

Skicka ett mail till styrelsen (styrelse.it@stocke.se) och bifoga ett ifyllt exemplar av bifogad ansökan om anslutning.

Ansökan-om-anslutning-av-fastighet_2022

Det som sedan händer är att vi undersöker tillsammans med vår entreprenör ifall det är möjligt att ansluta fastigheten. Om anslutning går att göra planeras arbetet i samråd mellan entreprenören och fastighetsägaren. Vi strävar efter att samplanera olika anslutningar som el och vatten och att i möjligaste mån utföra arbetet under tjälfri period.