Om Stöcke

Stöcke i Sverige

Stöcke är en jordbruksby belägen cirka 12 km från Umeå på Umeåälvens södra sida. Större delen av bebyggelsen ligger i nära anslutning till väg 523. Byn är utsträckt över drygt 4 km, från gränsen mot Stöcksjö i väster till Ström i öster.

Byns skola, Stöcke skola (för- och grundskola), har drygt 160 elever från förskoleklass t o m årskurs 6. Skolan byggdes ut, renoverades och nyinvigdes i november 2016.

Stöcke har en rik och historisk idrottskultur som kan följas tillbaka till tidigt 1900-tal. Byns största idrottsförening, Stöcke IF, bildades 1966 och har framgångsrikt bedrivit verksamhet inom ett flertal grenar bl a fotboll och volleyboll. Vid den egna idrottsplatsen Stöckesbua (i folkmun ”bua”) finns förutom gräsplan, grusplan, tennisbana och elbelyst motionsspår även en konstgräsplan som invigdes i september 2017.

Stöcke Ponnyförening (bildad 1979) är en annan framgångsrik idrottsklubb från byn som fostrat ryttare till fina placeringar på nationell nivå bl a ett antal SM-tecken.

Både Stöcke och flera av de omgivande byar (Degernäs, Stöcksjö, Ström, Strömbäck, Bussjö m fl) är inne i ett omfattande generationsskifte. Med närhet både till stad och natur och med goda kommunikationer är bygden ett attraktivt alternativ för de som inte vill bo inne i Umeå. Detta gör att antalet inflyttade barnfamiljer ökar för varje år, en utveckling som enligt prognoserna förutspås fortsätta.

Sträckan mellan Umeå tätort och kusten längs väg 523, på vilken Stöcke är den största tätorten, tillhör ett av Umeå kommuns prioriterade tillväxtstråk. Detta innebär att det är ett av de fem områden som kommer att prioriteras för utveckling för att nå Umeå kommuns tillväxtmål att vara 200 000 invånare till 2050.

Källa: Wikipedia