Felanmälan

Felanmälan

Alla typer av fel i internetanslutning felanmäls till Riksnet på tel. 0770-33 99 33 eller support@riksnet.se.

Stöcke IT ansvarar för en fungerande anslutning till mediaomvandlaren / första bredbandsuttaget hos fastighetsägaren. I hyreshusen ansvarar fastighetsägaren för det lokala bredbandsnätet i fastigheten. Riksnet sköter och övervakar Stöcke IT’s switchar.  Undantaget fastighetsägares egna switchar.

Felsökning

Medlemmar skall innan kontakt med Riksnet kontrollerat följande:
• Kontrollera att POWER-lampan på mediaomvandlaren (dosan på väggen) lyser.
• Om den inte lyser, kontrollera att ström är ansluten. Är nätadaptern trasig finns nya hos styrelsen.
• Kontrollera att lampan ”fiberlänk” på mediaomvandlaren blinkar. Om den slocknat är fiberkabeln trasig eller så har något hänt i ”andra änden” av fibern. Kontakta då Riksnet för felanmälan. Den tredje lampan märkt LAN indikerar att det finns trafik emot din egen utrustning. Om denna inte lyser kontrollera din egna utrustning.
• Starta eventuellt om router, kontrollera sladdar, att du kan surfa in mot din router ifall du har sådan (se manual). Kontrollera att IP-inställningar är korrekta i din router och PC etc. Fungerar det fortfarande inte så kontakta Riksnet för felanmälan.

Felanmälan

Riksnet Internettrafik helt nere eller dålig förbindelse. Följande skall kontrolleras av Riksnet supportpersonal tillsammans med medlemmen.

• Kontrollera att ovanstående självkontroll är gjord.
• Assistera annars medlem med felsökning. Kunduppgifter. Hyresgäst eller fastighetsägare.

  1. Felsökning

• Allmänna trafikstörningar.
• Trafik i switch. Medlem ansluten enligt schema i portal.
• Port i Switch är aktiv.
• VLAN rätt konfigurerat
• Se om det är några felaktig paket i switchen.
• Förbindelse switch – mediaomvandlare.

Konstateras fel i mediaomvandlaren, be medlemmen som första åtgärd att hämta en ny nätadapter hos Ettab. Detta då det visat sig att elnätet i Stöcke vid ett flertal tillfällen slagit ut nätadaptrarna till mediaomvandlarna. Hjälper inte detta, felanmäl enligt nästa punkt.

Konstateras fel i Stöcke IT:s nät skickas ett mail till: service@stocke.se Detta mail går till ETTAB, med kopia till Stöcke IT’s styrelse. Större åtgärd med flera drabbade åtgärdas normalt inom en arbetsdag. Enskilda avbrott åtgärdas normalt inom 4-5 arbetsdagar. Ingen jour på helg eller kvällar.