Hans Lindberg kommenterar projektet

I sin blogg på vk.se kommenterar kommunalrådet Hans Lindberg beskedet om att vi blivit beviljade pengar för en utökad förstudie. Så här skriver han om de glada nyheterna:
”Det är fantastiskt roligt och en stor tillgång för Umeås utveckling att projektet kan komma igång. Stor eloge till alla engagerade människor för Mötesplats Stöcke.”

Hela inlägget kan ni läsa här.

Positivt besked från Tillväxtverket

Då är det äntligen officiellt. I förra veckan fick vi besked från Tillväxtverket att de beviljat vår ansökan om medel för en utvecklad förstudie kopplad till projektet Mötesplats Stöcke.

Tillsammans med det utvecklingsanslag på 200 000 kronor från Umeå kommun som vi beviljades i våras, 50 000 kronor från Coompanion Nord samt en Innovationscheck från Länsstyrelsen har vi nu landat totalt 1 050 000 kronor för att fortsätta projektera och utveckla våra idéer och tankar kring den nya mötesplatsen.

För ännu mer positiva nyheter, kom förbi Missionshuset nästa torsdag, den 26/10 kl 19.00.

Skisser och visualiseringar

Arbetet med innehåll och utformning går raskt framåt. Mycket tack vare den input vi fått från enkäter, samtal och workshops i Missionshuset så börjar idéer och tankar kring byggnaden att kunna tas ut ”på papper”.

På bilderna ser ni både hur byggnaderna förhåller sig till själva tomtytan samt ungefär vilka funktioner/ytor som kommer att finnas. Detta är långt ifrån ett slutligt förslag men i alla fall en fingervisning om möjliga lösningar. Den sista bilden är en visualisering av hur det skulle kunna se ut från infarten vid Västersiavägen. Byggnaden till höger är en nybyggd och utvecklad version av den stallbyggnad som finns där idag.

Visuellt kommer den stora huskroppen ge intryck av att bestå av ett antal mindre byggnader. Detta för att komma ifrån kartongkänslan som ofta kan uppstå med idrottshallar samt också för att det ska hänga ihop bättre med omkringliggande bebyggelse.

Vad tycker ni, hur ser det ut, är det något som fattas, är det något ni skulle ni vilja förändra?

Tematisk skiss Mötesplats Stöcke

Visualisering av Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Planbesked – check

Den 15 juni var det dags för vårt ärende att tas upp i byggnadsnämnden. Kärnan även i denna fråga, precis som när det gäller utvecklingsbidraget, blir egentligen om ansvariga politiker tror på det vi vill göra. Tycker de att vårt underlag är tillräckligt intressant och genomtänkt för att starta ett detaljplanearbete för vår tomt?

Yes, det gjorde de! Politikerna biföll tjänstemännens förslag vilket innebär att en detaljplaneprocess kommer att inledas under hösten. Efter det är det ”bara” bygglovet som saknas. Och ”bara” finansieringen. Och några andra små detaljer.

Men; det finns en plan för allt och vi är ett steg närmare!

Tomt för Mötesplats Stöcke

Utvecklingsbidrag till Mötesplats Stöcke

Då har vi fått det glada beskedet att Umeå kommun beviljat vår ansökan om utvecklingsbidrag på 200 000 kronor för att jobba med vår mötesplats. Jätteroligt att de tror på vår idé och ger oss möjlighet att jobba mer ”på riktigt” med en förstudie kopplad till projektet.

Kommunalrådet Hans Lindberg kommenterar beslutet så här i sin blogg:
”Jag är glad över föreningens initiativ och arbete. Det är bybor som tillsammans vill skapa en mötesplats mitt i byn. Lokala initiativ som detta är verkligen inspirerande.”

Hela inlägget kan ni läsa på Hans blogg som ni hittar här.

 

Mötesplats Stöcke visar upp sig

Vi har blivit inbjudna av Arena Social Innovation att presentera vårt projekt Mötesplats Stöcke vid deras seminarie ”Potentialen i samhällsentreprenörskap” den 15 maj på P5 (Väven).

Seminariet anordnas i samarbete med Swedbank och Pwc och har temat finansiering. Programmet startar kl 12.00 och vårt miniseminarium börjar kl 15.15. Fri entré till en sannolikt både givande och intressant eftermiddag; så gå in på www.arenasi.se och anmäl er.

Några skisser på mötesplatsen

Våra arkitekter från Infoga Arkitektkollektiv har nu arbetat fram några skisser utifrån de funktioner vi identifierat via enkäter, intervjuer och inkomna förslag och idéer från bygden.

Tankar och frågor kring dessa är som vanligt välkomna; hör av er till någon i projektgruppen eller kom förbi Missionshuset under någon av våra arbetsträffar.

Funktionsskiss Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Funktionsskiss ytor för Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Skulle du vilja handla dagligvaror i Stöcke?

En av de delar vi utreder kopplat till Mötesplats Stöcke är någon typ av butik/närlivs/lanthandet. I vilken form och med vilken omfattning styrs både av intresse, möjliga huvudmän, driftformer etc så det återstår att se.

Hur skulle du nyttja möjligheten att handla t ex basvaror och förhoppningsvis även närproducerade varor i en butik i Stöcke? Och har du egna idéer och tankar kring både butik, utbud, annan service eller helt andra saker kopplat till Mötesplats Stöcke; hör av dig till oss så tar vi med oss det i arbetet.

Bra uppslutning på infomöte

Stort tack till alla som kom förbi och lyssnade, pratade och fikade på Stöcke skola igår. Bra input, intressanta diskussioner och gott fikabröd – tack Gun-Britt Hansson för det! Vi tar med oss era inspel, frågor och förslag vidare i processen och jobbar vidare med ny energi.

Påminner också om de träffar vi kommer att ha i Missionshuset under våren där alla som vill har möjlighet att bidra med tankar, idéer och förslag.

MARS
• 14/3 Öppet hus 12.00-20.00
• 28/3 Öppet hus 12.00-20.00
Workshop och föreläsning 18.30
Tema ”Mötesplats Stöcke – innehåll och idéer”
Soppa serveras till självkostnadspris från 17.30

APRIL
• 4/4 Öppet hus 12.00-20.00
• 11/4 Öppet hus 12.00-20.00
Eftermiddag: barn/unga
Workshop och föreläsning 18.30
Tema ”Vision Stöcke – hållbarhet och engagemang
Soppa serveras till självkostnadspris från 17.30
• 18/4 Dagtid barn/unga (samt såklart vuxna som vill vara med)

MAJ (datum ej spikade)
Träff på lokaliseringen
Presentation av vårens process.