En unik mötesplats. För alla.

En unik mötesplats. För alla.

Allt startade för snart tre år sedan med två innebandymammors funderingar kring hur man gör för att bygga en idrottshall. Målet: att skolbarnen i bygden slipper åka buss 40 minuter i veckan för att utöva skolidrott. Men varför göra något “enkelt” om det i stället går att göra något bra?

Så idag är ambitionsnivån högre och planen större. Visionen​ ​är​ ​ett​ servicenav ​där​ ​privata,​ ​offentliga​ ​och​ ​ideella​ ​intressen​ ​samverkar​ ​för​ ​både​ ​bygdens​ ​och Umeås​ ​bästa.​ Café, butik, kontorsplatser och kommersiella utrymmen i kombination med en ​fullstor​ ​idrottshall,​ ​en​ ​mindre multihall​, gym samt​ ​en​ ​kreativ​ ​och​ ​stimulerande​ ​utemiljö. En unik mötesplats baserad på de behov som finns i bygden.

Hittills är det lagt närmare 6 000​ ​ideella​ ​timmar​ i ​projektet. Timmar som gett resultat. Det​ ​som​ ​för​ något ​år sedan​ ​var​ ​lösa​ ​idéer,​ ​kluddiga​ ​skisser​ ​och​ ​mängder​ ​av​ ​frågetecken​ ​har​ ​numera blivit​ ​mycket​ ​mer​ ​konkreta.​ ​Idéerna​ ​har​ ​blivit​ ​projektplaner,​ ​skisserna​ ​3D-visualiseringar​ ​och​ ​frågetecknen, även​ ​om​ ​de​ ​finns​ ​kvar​ ​och​ ​tidvis​ ​blir​ ​fler,​ ​rätas​ ​ut​ ​i​ ​snabb​ ​takt. Tomt är säkrad, detaljplaneprocessen närmar sig sitt slut, finansieringslösning är under arbete och engagemanget större än någonsin.

Under hösten 2017 och våren 2018 genomfördes en förstudie finansierad av Tillväxtverket, Umeå kommun och Coompanion kopplat till kommersiell service i området. Resultatet av den blev sedermera en genomförandeplan där vi just nu arbetar med att hitta smarta och hållbara lösningar för flera av de delar som ska in under mötesplatsen tak med speciellt fokus på försörjning av dagligvaror och på lokalproducerade livsmedel.

Riksidrottsförbundet har stöttat projektet medel för en pilotsatsning kopplat till rörelserikedom där vi tillsammans med bl a Change the Game och kanadensiske professorn Dean Kriellaars tittar på hur hela anläggningen kan utformas för att på bästa sätt främja rörelseglädje och spontanidrott.

Energimyndigheten tycker även de att vårt projekt är intressant och har gått in med pengar för att genomföra ett energikartläggingsprojekt där målet är att hitta de bästa lösningarna för värme och ventilation. Allt för att kunna vara så hållbara och energieffektiva vi kan.

Hållbarhet är ett nyckelbegrepp och inte bara ur ett miljöperspektiv utan också ekonomiskt och socialt då det som skapas ska finnas kvar under lång tid. Det som skapas ska finnas kvar även för våra barn och barnbarn.

Genom att samla flera serviceslag på samma plats skapas ett naturlig flöde av människor och samtidigt kan samordning av resurser hjälpa till att hålla nere kostnaderna. Sammantaget gör detta att attraktiviteten stärks och förutsättningarna för att skapa långsiktigt hållbar samhällsservice ökar.

Vi skapar en ny typ av mötesplats med något för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder

.

Med stöd från:

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg