Årsmöte 25/4 2016

Välkommen på Årsmöte för Stöcke IT!

Bygdegården den 25/4 kl19. Kom och gör din röst hörd, få mer information om hur vi sköter driften och underhållet av vårt medlemsägda byanät.

Med vänlig hälsning/ Hans, sekreterare Stöcke IT