Stöckebygdens utveckling

Stöckebygdens utveckling EF har som vision att fungera som en katalysator när det handlar om hållbar, lokal utveckling med fokus på entreprenörskap, närservice och folkhälsa. Målet är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv att bo, leva och verka i.

MÖTESPLATSER & AKTIVITETER

Visionshuset

Sedan oktober 2017 hyr vi det fd Missionshuset i Stöcke av EFS Västerbotten. Verksamheten hade innan vi tog över legat på is under en period så nu arbetar vi kontinuerligt med att starta upp aktiviteter av olika slag. Både sådant som gjorts tidigare via kyrkan men även helt nya saker. För att markera en nystart har vi även valt att ”döpa om” huset till Visionshuset. Det är ju till stor del det allt handlar om – vår vision om en ännu bättre, roligare, trevligare och utvecklande bygd.

Torsdagscafé för daglediga
Torsdagsförmiddagar har vi öppet i Visionshuset för alla föräldralediga, pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa etc. Kom förbi, köp fika, prata med andra, umgås, handarbeta etc.

FredagsKul
Varannan fredag (jämna veckor) är det ungdomsgårdsverksamhet för åk 3 till 6 i Visionshuset. Varje kväll har ett specifikt tema och förutom aktiviteter kopplade till det finns möjlighet att spela pingis, biljard, sällskapsspel, lyssna på musik, pyssla och köpa fika/godis.

Studiecirklar
Under våren 2018 har vi startat fyra studiecirklar varav två äger rum i Visionshuset och två på bygdegården. Gitarrkurs för nybörjare, barndans för två olika åldersgrupper samt en kurs i tennslöjd, samtliga full- eller överbokade.

Och mer är på gång.

MÖTESPLATS STÖCKE

Stöckebygdens utveckling EF arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en nya, attraktiv samlingspunkt för boende, verksamma och besökande i Stöcke och kringliggande byar. En tillgänglig och flexibel anläggning som både kommer att inrymma funktioner för kommersiell service som café och butik för dagligvaror samt också bestå av en fullstor idrottshall, gym och en mindre multihall.

En mötesplats för alla oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion och intressen. Planen är att den nya anläggningen ska invigas under våren sommaren 2020.

Mer information om Mötesplats Stöcke hittar ni här.

PROJEKT- & AFFÄRSUTVECKLING

Vi inventerar löpande verksamhet i bygden för att hitta möjligheter till nya/vidareutvecklade aktiviteter/projekt/företag – både för befintliga och potentiellt nya näringsidkare. Detta arbete kommer vi lite längre fram i processens att fokusera ytterligare på.

STYRELSE

Maria Bergstén (ordförande)

Erfaren ledare som haft ledande positioner inom både näringsliv och föreningsliv.

Magnus Mikaelsson (ledamot)
Entreprenör och marknadsförare med lång erfarenhet av både företagande, och chefstjänster inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Maria Forsner (ledamot)
Effektiv och drivande affärsutvecklare, till vardags ansvarig för ett av Sveriges starkaste varumärken och med erfarenhet från ett flertal andra branscher.

Anna Fröling (ledamot)
Erfaren ekonom med full koll på såväl siffror och regelverk som system och rutiner.

Tobias Broddeskog (suppleant)

Rutinerad, engagerad och framgångsrik idrottsledare och en eldsjälarna i Stöcke IF. Prisad som årets ungdomsledare vid Umeå idrottsgala 2017.

Katarina Gustavsson (suppleant)
Civilekonom och yogaentusiast som tillsammans med Anna ser till att både ekonomi, avtal, rapportering och uppföljningar görs på bästa sätt.