Driftstörning, långsamt internet

Driftstatus

Aktuellt

2016-04-13 Kapacitetsproblem Umeå och Norrut

På grund av en felande länk i nätet går trafiken i Norra Sverige en redundant väg vilket kan påverka kapaciteten för kunder i Umeå och norrut i landet. Felavhjälpning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.