Planbesked – check

Den 15 juni var det dags för vårt ärende att tas upp i byggnadsnämnden. Kärnan även i denna fråga, precis som när det gäller utvecklingsbidraget, blir egentligen om ansvariga politiker tror på det vi vill göra. Tycker de att vårt underlag är tillräckligt intressant och genomtänkt för att starta ett detaljplanearbete för vår tomt?

Yes, det gjorde de! Politikerna biföll tjänstemännens förslag vilket innebär att en detaljplaneprocess kommer att inledas under hösten. Efter det är det ”bara” bygglovet som saknas. Och ”bara” finansieringen. Och några andra små detaljer.

Men; det finns en plan för allt och vi är ett steg närmare!

Tomt för Mötesplats Stöcke