Mötesplats Stöcke visar upp sig

Vi har blivit inbjudna av Arena Social Innovation att presentera vårt projekt Mötesplats Stöcke vid deras seminarie ”Potentialen i samhällsentreprenörskap” den 15 maj på P5 (Väven).

Seminariet anordnas i samarbete med Swedbank och Pwc och har temat finansiering. Programmet startar kl 12.00 och vårt miniseminarium börjar kl 15.15. Fri entré till en sannolikt både givande och intressant eftermiddag; så gå in på www.arenasi.se och anmäl er.