Några skisser på mötesplatsen

Våra arkitekter från Infoga Arkitektkollektiv har nu arbetat fram några skisser utifrån de funktioner vi identifierat via enkäter, intervjuer och inkomna förslag och idéer från bygden.

Tankar och frågor kring dessa är som vanligt välkomna; hör av er till någon i projektgruppen eller kom förbi Missionshuset under någon av våra arbetsträffar.

Funktionsskiss Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017

Funktionsskiss ytor för Mötesplats Stöcke
© Infoga Arkitektstudio 2017