Föreläsning om hållbar samhällsbyggnad

Igår var Maxim Vlasov, doktorand vid Umeå universitet, på plats vid vår informations- och arbetsträff för att bl a berätta om sin forskning kring hållbar samhällsbyggnad. Maxims är verksam inom RiseB (Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik) och har bl a publicerat artiklar om hur det går att skapa beteendeförändringar när det gäller marknadsföring kopplat till hållbara samhällen.

Nyttigt, intressant och lärorikt. Vi tror att vi sannolikt kommer att se mer av Maxim i Stöcke framöver då hans angreppssätt, tankar och teorier skulle gå att applicera på flera delar av vårt Mötesplats-projekt.